споделете това във Фейсбук

Уеб камера от Ветрен, Силистра, в близост до ез. Сребърна и река Дунав.

Уеб камера от Ветрен, Силистра, в близост до ез. Сребърна и река Дунав. Ветрен е разположено край брега на река Дунав, в североизточната част на Дунавската равнина, недалеч от Добруджа. Старата част на селото е разположена около долината на река, а според спомени на местни жители по-късно селото се е разраства в западна посока. На около 5 км от Ветрен отстои езерото „Сребърна“, което е биосферен резерват от световно значение. В него съществува богата флора и фауна, но с най-голямо разнообразие се отличават водоплаващите птици.

данни от метеорологичната и мониторингова станция

Собственик на камерата: nebe.to

Станете наши приятели :)

Наши приятели

Аngelcam stringmeteo.com www.weathershop-bg.com

Търси камера