споделете това във Фейсбук

Уеб камера от Полски Тръмбеш.Уеб камера от полски тръмбеш - град в Северна България, област Велико Търново. Намира се на около 37 km северно от Велико Търновов в средната част на Дунавската хълмиста равнина. Разположен е край река Елия, ляв приток на течащата на около 2 km източно от града река Янтра. В миналото реките Елия и Янтра са причинявали наводнения, за предпазване от които левият нисък бряг на Янтра е коригиран с водозащитни диги, отделили от коритото ѝ стари нейни меандри, видими в ниските части между града и реката. Полски Тръмбеш минава в направление север – юг първокласният републикански път I-5, който е част от Европейски транспортен коридор Е85. На север той води покрай съседното село Полско Косово, град Бяла и нататък към град Русе, а на юг – към Велико Търново. В направление северозапад – югоизток преминава през Полски Тръмбеш третокласният републикански път III-407, а на запад-югозапад води третокласният републикански път III-502.

Източник: insecam.org

Станете наши приятели :)

Наши приятели

Аngelcam stringmeteo.com www.weathershop-bg.com